Certificatieschema Opleiden Ondernemingsraden (SCOOR-RMZO)

Wat is het?

Doel van dit certificatieschema is het bieden van een kwaliteitsgarantie voor opleidingen op het gebied van medezeggenschap. Het schema is ontwikkeld door een werkgroep van de Sociaal-Economische Raad (SER), die in de vorm van de Stichting SCOOR-RMZO toezicht houdt op de uitvoering. Het plannen, uitvoeren en rapporteren van de toetsingen is in handen van CIIO. SCOOR-RMZO neemt de beslissing of het keurmerk wordt toegekend of verlengd op basis van de rapportage van CIIO.

Het certificatieschema bevat onder meer eisen voor de volgende onderwerpen:

  • Managementsysteem: de organisatie heeft een gedocumenteerd kwaliteitssysteem
  • Directieverantwoordelijkheid: de directie is aantoonbaar betrokken bij de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden
  • Personeel: medewerkers hebben voldoende competenties
  • Opleiden ondernemingsraden: de opleidingen volgen een beheerst proces
  • Meting, analyse en verbetering: opleidingen worden geëvalueerd en verbeterd

Wilt u het Certificatieschema Opleiden Ondernemingsraden ontvangen? U kunt het gratis aanvragen via info@ciio.nl of downloaden bij SCOOR-RMZO.

Voor wie?

Het schema is bedoeld voor scholingsinstituten die zich willen onderscheiden wat betreft het professioneel opleiden van ondernemingsraden. Het kan gaan om standaard cursussen, om maatwerktrainingen of om beide.

Zo werkt CIIO

CIIO zet bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben met organisaties die opleidingen verzorgen voor ondernemingsraden. Na een telefonisch intakegesprek vragen wij u om een vooronderzoek in te vullen. Op basis hiervan volgen gesprekken op locatie met leidinggevenden en medewerkers. Daarbij wordt vooral de praktijk getoetst: voldoet die aan de eisen zoals die in het Certificatieschema staan? Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een lezenswaardige rapportage.

 

Toetsingsschema

Certificatieschema Opleiden Ondernemingsraden

Schema eigenaar

Stichting SCOOR-RMZO

Doelgroep

Opleidingsinstituten die zich willen onderscheiden met opleidingen voor ondernemingsraden.

Bijzonderheden

De beslissing om het certificaat al of niet toe te kennen wordt genomen door SCOOR-RMZO, op basis van onderzoek en rapportage van CIIO.

Toetsing

Eenmaal in de drie jaar, daarnaast worden jaarlijks steekproefsgewijs gecertificeerde opleidingsinstituten beoordeeld.

Combinatie

Toetsing op het Certificatieschema Opleiding Ondernemingsraden is goed te combineren met een CIIO Maatstaf/ISO 9001 onderzoek.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem dan vrijblijvend contact op via info@ciio.nl.  

De gecertificeerde opleidingsinstituten vindt u in het register voor opleidingsbureaus.