ZorgfocuZ B.V.

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Groningen
Webadres
www.zorgfocuz.nl

Certificaatkenmerken - ISO20252


Getoetst op
ISO20252
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van kwalitatief (observaties, interviews, focusgroepen, spiegelgesprekken) en kwantitatief (online, schriftelijk en mondeling) onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onder diverse stakeholdersgroepen

Registerfilter

Toetsing