ZorgfocuZ B.V.

Gevestigd te
Groningen
Getoetst op
ISO20252
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
Het uitvoeren van kwalitatief (observaties, interviews, focusgroepen, spiegelgesprekken) en kwantitatief (online, schriftelijk en mondeling) onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onder diverse stakeholdersgroepen
Webadres
www.zorgfocuz.nl

Registerfilter

Toetsing