ZorgfocuZ B.V.

Gevestigd te
Groningen
Voor de scope
Het uitvoeren van kwalitatief (observaties, interviews, focusgroepen, spiegelgesprekken) en kwantitatief (online, schriftelijk en mondeling) onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onder diverse stakeholdersgroepen
Webadres
www.zorgfocuz.nl

Registerfilter

Toetsing