Welzijn De Wolden

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Zuidwolde
Webadres
www.welzijndewolden.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Buurtopbouwwerk
ViP De Wolden
Jongeren(opbouw)werk
Maatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk Werk
Informele zorg
Maatschappelijke dienstverlening
Sociale activering

Registerfilter

Toetsing