Verslavingszorg Noord Nederland

Gevestigd te
Groningen
Voor de scope
Ambulante en (poli)klinische behandeling van verslaafde cliënten, inclusief preventie, re-integratie (wonen), nazorg en reclassering in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Webadres
www.vnn.nl

Registerfilter

Toetsing