TRIQS B.V.

Gevestigd te
Zwolle
Getoetst op
ISO20252
Voor de scope
Core: Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksactiviteiten, voornamelijk in de zorgmarkt. Annex A, B, E en F: steeproeftrekking exclusief access panels, schriftelijke, online, face-to-face en telefonische dataverzameling, datamanagement en -verwerking
Webadres
www.triqs.nl

Registerfilter

Toetsing