TRIQS B.V.

Gevestigd te
Zwolle
Getoetst op
ISO20252
Voor de scope
Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksactiviteiten met behulp van online, schriftelijke en individuele en groepsgewijze mondelinge dataverzameling
Webadres
www.triqs.nl

Registerfilter

Toetsing