Thuiszorg West Brabant

Gevestigd te
Roosendaal
Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Voor de scope
De functie wijkzuster binnen de werkgebieden van Thuiszorg West Brabant en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen. De organisatie is beoordeeld op fase 1 van het toetsingskader
Webadres
www.twb.nl

Registerfilter

Toetsing