tanteLouise

Gevestigd te
Bergen op Zoom
Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Voor de scope
De functie Wijkzuster binnen het werkgebied van tanteLouise en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen. De organisatie is beoordeeld op fase 3 van het toetsingskader
Webadres
www.tantelouise.nl

Registerfilter

Toetsing