Stichting Zorg van de Koninklijke Auris Groep, Stichting Onderwijs van de Koninklijke Auris Groep regio Zuid en de ambulante dienstverlening en de Auris Ondersteunende Diensten van de Koninklijke Auris Groep

Gevestigd te
Rotterdam
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Het uitvoeren van diagnostiek, zorg, behandeling, ambulante begeleiding en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd in audiologische centra, behandelgroepen, onderwijslocaties en via ambulante behandeling en begeleiding.
Webadres
www.auris.nl

Registerfilter

Toetsing