Stichting Zorg van de Koninklijke Auris Groep, Stichting Onderwijs van de Koninklijke Auris Groep regio Zuid en de ambulante dienstverlening en de Auris Ondersteunende Diensten van de Koninklijke Auris Groep

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Rotterdam
Webadres
www.auris.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het uitvoeren van diagnostiek, zorg, behandeling, ambulante begeleiding en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd in audiologische centra, behandelgroepen, onderwijslocaties en via ambulante behandeling en begeleiding.

Registerfilter

Toetsing