Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Gevestigd te
Hoogeveen
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
Jongerenwerk • Opbouwwerk • Schoolmaatschappelijk werk • Algemeen maatschappelijk werk • Voor- en vroegschoolse educatie en opvoedondersteuning • Vrijwilligerssteunpunt • Vrijwillige thuishulp • Mantelzorgondersteuning
Webadres
www.swwh.nl

Registerfilter

Toetsing