Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Hoogeveen
Webadres
www.swwh.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Jongerenwerk
Opbouwwerk
Schoolmaatschappelijk werk
Algemeen maatschappelijk werk
Voor- en vroegschoolse educatie en opvoedondersteuning
Vrijwilligerssteunpunt
Vrijwillige thuishulp
Mantelzorgondersteuning

Registerfilter

Toetsing