Stichting Welzijn West Betuwe

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Geldermalsen
Webadres
www.welzijnwestbetuwe.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
Het ondersteunen en activeren van inwoners in West Betuwe middels: • Combinatiefunctie op scholen • Buurtsport- en cultuurcoaching • Buurt-/wijkwerk • Ouderenadvisering • Vrijwilligersondersteuning • Begeleiding statushouders • Taalactiviteiten • Mantelzorgondersteuning • Thuisadministratie • Praktische hulp en ondersteuning

Registerfilter

Toetsing