Stichting RESPONZ

Gevestigd te
Den Haag
Voor de scope
Onderwijs aan de doelgroepen van de stichting, te weten: - lichamelijk gehandicapte kinderen – SO - langdurig zieke kinderen – SO - (ernstig) meervoudig gehandicapte kinderen – (V)SO - zeer moeilijk lerende kinderen – (V)SO
Webadres
www.responz.net

Registerfilter

Toetsing