Stichting Pameijer

Gevestigd te
Rotterdam
Voor de scope
• Het ondersteunen van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen voor wie deelnemen aan de samenleving lastig is bijvoorbeeld door psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking op de deelgebieden wonen, werken, opvoeden of sociale contacten. • En het waar nodig tot stand brengen en leveren van ketenzorg aan deze mensen middels diagnostiek, zorg coördinatie en casemanagement en behandeling, ook in forensische settings.
Webadres
www.pameijer.nl

Registerfilter

Toetsing