Stichting Odensehuis Amsterdam Zuid

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Amsterdam
Webadres
www.odensehuis.nl

Certificaatkenmerken


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
- ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie en hun naasten in Amsterdam Zuid en omgeving - initiatief tot en participatie in projecten gericht op een dementievriendelijke omgeving - bieden van zorgpauzes (vorm van respijtzorg) en mantelzorgondersteuning. - begeleiding en training van vrijwilligers, actief voor genoemde doelgroepen Omvang organisatie: aantal medewerkers, aantal fte en aantal locaties) voor zover ‘in de scope’: 3 medewerkers in dienst (2.1 fte); daarnaast werken er ca. 25 vrijwilligers met

Registerfilter

Toetsing