Stichting Mens en Welzijn Voorst

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Twello
Webadres
www.mensenwelzijn.nl

Certificaatkenmerken


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope
• Ontmoeting • Dagbesteding • Informele ondersteuning en –zorg ( incl Vrijwillige palliatieve thuiszorg) • Trajectbegeleiding herintreders en statushouders • Praktische ondersteuning en -begeleiding, w.o. sociaal raadlieden werk • Gezondheid en leefbaarheid, w.o. buurtsportcoach en buurtbemiddeling

Registerfilter

Toetsing