Stichting Mens en Welzijn Voorst

Gevestigd te
Twello
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
• Ontmoeting • Dagbesteding • Informele ondersteuning en –zorg ( incl Vrijwillige palliatieve thuiszorg) • Trajectbegeleiding herintreders en statushouders • Praktische ondersteuning en -begeleiding, w.o. sociaal raadlieden werk • Gezondheid en leefbaarheid, w.o. buurtsportcoach en buurtbemiddeling
Webadres
www.mensenwelzijn.nl

Registerfilter

Toetsing