Stavoor BV

Gevestigd te
Loenen
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Maatwerk en Open trainingen, advies en coaching op de terreinen: - Medezeggenschap en ambtelijk secretariaat; - Organisatieontwikkeling en HRM; - Pensioen In Zicht.
Webadres
www.stavoor.nl

Registerfilter

Toetsing