Solidez

Gevestigd te
Wageningen
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
Buurtbemiddeling • Sociaal Raadslieden Werk • Thuisbegeleiding • Vrijwillige palliatieve thuiszorg • Opbouwwerk • Jongerenwerk • Sportcoaching • Opvoedingsondersteuning • Vrijwilligersondersteuning • Mantelzorgondersteuning • Wijkontmoetingscentra • Dagbesteding • Stimulering participatie • Management, ondersteunende diensten
Webadres
www.solidez.nl

Registerfilter

Toetsing