Sociom

Gevestigd te
Cuijk
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
Algemeen maatschappelijk werk, w.o. groepswerk, projecten ouderschap na scheiding (ORO) en rond huiselijk geweld • Jongerenwerk en inzet van jeugdprofessionals (op detacheringsbasis BJG) • opbouwwerk/ buurtwerk • buurtbemiddeling • sociaal raadslieden werk w.o. Samen sterker • vrijwilligerssteunpunt • dagbesteding • coördinatie WWZ • integratie / vluchtelingenwerk • seniorenwerk • Sociom ZIN (zingeving)
Webadres
www.sociom.nl

Registerfilter

Toetsing