Rondomzorg

Gevestigd te
Leeuwarden
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Het bieden van thuisondersteuning, beschermd wonen, dagprogramma’s, training, behandeling en advies aan jeugdigen en volwassenen met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking, gefinancierd vanuit de WMO, Wlz, Jeugdwet en participatiewet.
Webadres
www.rondomzorg.nl

Registerfilter

Toetsing