Odensehuis Gelderse Vallei e.o.

Gevestigd te
Wageningen
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
• Ontmoeting, informatie en ondersteuning voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie, hun naasten, vrienden en buurtgenoten in Wageningen en omgeving • Begeleiding en training van vrijwilligers, actief voor genoemde doelgroepen • Stimuleren van een sociale mensgerichte benadering van mensen met geheugenverlies/dementie d.m.v. diverse interventies en buurtgerichte activiteiten
Webadres
www.odensehuisgelderland.nl

Registerfilter

Toetsing