Nivel

Gevestigd te
Utrecht
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek inclusief kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en multilevel analyse; Opzetten van registratiesystemen van beroepsbeoefenaren in de zorg; In stand houden van een digitaal kenniscentrum en bibliotheek.
Webadres
www.nivel.nl

Registerfilter

Toetsing