Mytylschool Roosendaal

Gevestigd te
Roosendaal
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Verzorgen van speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Begeleiden en behandelen van kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 1½ tot ongeveer 4 jaar in de Integrale PeuterGroep.
Webadres
www.mytylschoolroosendaal.nl

Registerfilter

Toetsing