Mozaik, onderdeel van Stichting Pameijer

Gevestigd te
Rotterdam
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
Het tot stand brengen en leveren van integrale ketenzorg aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek en maatschappelijke ontwrichting in de regio’s Rotterdam e.o. en Zeeland/Westelijk Noord-Brabant middels: • Diagnostiek • Ambulante behandeling en begeleiding, ook in forensische settings • Zorgcoördinatie en casemanagement.
Webadres
www.stichtingmozaik.nl

Registerfilter

Toetsing