Mozaïek Welzijn

Gevestigd te
Tiel
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
Voorschoolse Educatie en schoolcontactwerk • Jongerenwerk • Buurtsportcoaching • Buurt-/wijkwerk • Ouderenadvisering • Vrijwilligersondersteuning • Mantelzorgondersteuning • Thuisadministratie • Praktische ondersteuning • Matchpoint incl. Dynamiek • Management, ondersteunende diensten
Webadres
www. mozaiekwelzijn.nl

Registerfilter

Toetsing