Molendrift BV

Gevestigd te
Groningen
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Het bieden van hulp bij gedragsproblemen, leerproblemen, opvoedingsproblemen en omgangsproblemen en in het verlengde hiervan een bijdrage leveren aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de RuG.
Webadres
www.molendrift.nl

Registerfilter

Toetsing