Molendrift BV

Gevestigd te
Groningen
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Het bieden van hulp bij gedrags-, leer-, opvoedings- en omgangsproblemen voor jeugdigen en volwassenen en in het verlengde hiervan het leveren van een bijdrage aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).
Webadres
www.molendrift.nl

Registerfilter

Toetsing