Maurice Maeterlinckschool, De Witte Vogel en De Keerkring, scholen van de Stichting Resonans

Gevestigd te
Leiderdorp
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Voor de scope
Onderwijs aan de doelgroepen van de stichting, te weten: - lichamelijk gehandicapte kinderen – SO - langdurig zieke kinderen – SO - (ernstig) meervoudig gehandicapte kinderen – (V)SO - zeer moeilijk lerende kinderen – (V)SO
Webadres
www.resonans.nl

Registerfilter

Toetsing