Inspectie voor de Gezondheidszorg

Gevestigd te
Utrecht
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
- Het toezicht op de zorg en op de kwaliteitswaarborgen van alle medische producten binnen het toezichtgebied van de inspectie; - De opsporing van strafbare feiten in het toezichtgebied van de inspectie; - De toestemmingverlening of advisering daarover in het taakgebied van de inspectie; - De gegevensregistratie die aan de inspectie is opgedragen; - De advisering aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van VWS; - De ondersteuning van burgers bij vragen en klachten.
Webadres
www.igz.nl

Registerfilter

Toetsing