Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Rotterdam
Webadres
www.horizon.eu

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het bieden van Speciaal Onderwijs in Zuid-Holland aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problemen; Het behandelen en begeleiden van jeugdigen (0-18 jaar) met ernstige gedragsproblemen ten gevolge van een complexe opvoedings- en leefsituatie of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige zelf.

Registerfilter

Toetsing