Hobéon Groep

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Den Haag
Webadres
www.hobeon.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
Het op basis van het Hobéon Kwaliteitskeurmerk, geldende branchenormen of overheidseisen: - beoordelen van onderwijsinstellingen, lectoraten en kenniscentra; - certificeren van organisaties in de sectoren architectuur, cultureel erfgoed en andere kennisintensieve organisaties *; - certificeren en registratie van de vakbekwaamheid van personen*; - adviseren van kennisintensieve organisaties op het gebied van bestuur en governance, ontwikkeling en kwaliteit, arbeidsmarkt, ketenregie en macrodoelmatigheid. * Buiten de scope vallen i.v.m. uitvoering onder toezicht van de RvA de procescertificering van organisaties voor archeologie (toezicht op basis ISO 17065) en persoonscertificering in diverse beroepen (toezicht op basis ISO 17024).

Registerfilter

Toetsing