ElkWelzijn

Gevestigd te
Culemborg
Voor de scope
De scope is het leveren van de volgende diensten in Culemborg en t.a.v. buurtbemiddeling ook breder in de regio: • Inzet wijkcoaches • Buurtbemiddeling • Coördinatie vrijwilligerswerk • Steunpunt mantelzorg • Jongerenwerk • Ouderenondersteuning • Diverse projecten w.o. Coach4you, coördinatie leerhuis, telefooncirkel en Maatjesproject -
Webadres
www.elkwelzijn.nl

Registerfilter

Toetsing