De Wever Thuis

Gevestigd te
Tilburg
Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Voor de scope
De functie Wijkzuster binnen het werkgebied van De Wever Thuis en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen. De organisatie is beoordeeld op fase 1 van het toetsingskader.
Webadres
www.dewever.nl

Registerfilter

Toetsing