De Wever Thuis

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Tilburg
Webadres
www.dewever.nl

Certificaatkenmerken


Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
De functie Wijkzuster binnen het werkgebied van De Wever Thuis en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen. De organisatie is beoordeeld op fase 1 van het toetsingskader.

Registerfilter

Toetsing