Cordaad Welzijn

Gevestigd te
Veldhoven
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
Buurt- en wijkwerk (incl. buurtbemiddeling) • Jeugd- en jongerenwerk en sport en cultuur • Mantelzorgondersteuning • Praktische hulp en bewonersondersteuning • Opvang vluchtelingen • Taalondersteuning • Coördinatie vrijwilligerscentrales
Webadres
www.cordaadwelzijn.nl

Registerfilter

Toetsing