NRTO

De NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de brancheorganisatie voor privaat gefinancierde opleiders. Dit betreft aanbieders van (taal-) trainingen, branche- en functiegerichte opleiders en aanbieders van overheidserkende vo, mbo, hbo en wo-opleidingen. Ook exameninstituten, EVC-aanbieders en ontwikkelaars van leerplatforms en (online) materiaal zijn lid van de NRTO. 

De NRTO heeft een eigen keurmerk ontwikkeld, om de kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt te duiden. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan de door de NRTO gestelde kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

CIIO is één van de door de NRTO geselecteerde certificerende instellingen die toetsingen op het NRTO-keurmerk uitvoert. CIIO is gespecialiseerd in het kwaliteitsonderzoek bij organisaties in de professionele dienstverlening, zoals opleidingsinstituten. CIIO voert daar ook ISO 9001-beoordelingen, uit, op een manier die bij professionals aansluit en een beroep doet op hun vakmanschap.