NEN

NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). NEN faciliteert ook de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema's, via nationale en/of internationale normcommissies. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

Zo beheert NEN sinds 2012 ook het HKZ-Keurmerk. Het keurmerk van HKZ (dat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg- en welzijnsector. CIIO toetst sinds begin 2020 praktijken in de mondzorg op de HKZ-norm Mondzorg. Daarnaast is het OERmerk, gericht op Ondersteuning Eigen Regievoering , onder beheer bij een normcommissie van de NEN.