Mijn interesse voor slim organiseren en continu verbeteren werd aangewakkerd tijdens mij studie Politieke Wetenschappen (Leiden/Rotterdam) waarin ik mij ook heb verdiept in mens- en organisatieontwikkeling. In mijn banen in de automotive sector en de consultancy kwam deze interesse samen met kwaliteitsmanagement. Sinds ik werk als zelfstandig adviseur is slim organiseren en continu verbeteren eigenlijk altijd een thema in mijn interim- en adviesklussen. Soms heel letterlijk, bijvoorbeeld in de rol van interim kwaliteitsmanager, soms als onderdeel van een meer generieke interim managementopdracht, zoals in de rol van programmamanager COVID. 

Ik ben sinds 2000, naast mijn interim opdrachten, ook extern auditor voor met name ISO 9001, maar ook voor enkele andere normen. De combinatie van enerzijds zelf in en met een organisatie werken aan kwaliteit en anderzijds het uitvoeren van externe audits is verrijkend. Ik leer hierdoor elke dag en kan ook anderen helpen leren en zo op een praktische wijze toegevoegde waarde leveren. Dat is ook waarom ik ben aangesloten bij CIIO; we toetsen heel nadrukkelijk vanuit de bedoeling en een praktische insteek met de drive om waarde toe te voegen.  

Binnen CIIO ben ik verder actief op het financiële vlak en help ik de ICT organiseren.