Léon van der Meij

Sinds 2004 werk ik als zelfstandig organisatieadviseur. Daarvoor waren het ministerie van VROM, de gemeente Den Haag en Twynstra Gudde mijn werkgevers. Gedurende de jaren heb ik mezelf steeds meer gespecialiseerd binnen de onderwijssector. Daarnaast ben ik sinds 2001 actief als senior auditor, met referentiekaders zoals de CIIO Maatstaf/ISO-9001, het INK-model, de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, het Dialoogmodel MBO en het Kwaliteitskader Aanbieders Brandweeropleidingen. Reflecteren vanuit ‘de bedoeling’ is hierbij de rode draad.

Ik ondersteun graag organisaties in de continue cyclus van verbeteren en vernieuwen. Mijn sterke kant is teams en individuen (stimu)leren reflecteren, op wat goed gaat en wat beter kan. Dit alles vanuit het perspectief van de organisatie-ambities én de wensen van belanghebbenden. Het inspireert mij om met professionals aan de slag te zijn, om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie op een hoger plan te brengen.

Bij CIIO, waar ik vanaf het begin bij betrokken ben, onderhoud ik het managementsysteem, organiseer ik de interne en externe communicatie en ben ik eerste aanspreekpunt voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en de validatie van mbo examens.