Kerstin van Tiggelen

Vrijwel elk suboptimaal functioneren van mensen en organisaties heeft een relatie met communicatie. Met elkaar, met de omgeving, en met zichzelf. Dat was een van de redenen om Nederlands te gaan studeren en een eigen communicatiebureau (1989) op te richten. Vanwege de groeiende strategische waarde van communicatie binnen het ondernemingsbeleid verbreedde ik in 2006 mijn adviesfunctie met een bedrijfskundige MBA. Een vraagstuk op het snijpunt van organisatiekunde en communicatiewetenschap bracht beide kennisgebieden bijeen tot een promotieonderzoek (2008-2013). De kern: regels kunnen beknellen, maar geven ook houvast. Hoe gaan professionals om met hun taken als zij geen duidelijke regels ervaren? Een actuele vraag nu steeds meer organisaties actiever willen sturen op waarden.

Sinds 2006 werk ik als auditor, inmiddels als directeur-oprichter van Testudo, dat namens de Stichting van de Arbeid toezicht houdt op EVC-trajecten in relatie tot mbo-opleidingen, hbo-opleidingen en branchestandaarden. Mijn passie voor onderzoek heb ik vormgegeven in het kenniscentrum NIDAA, gericht op onder meer vondelingen en neonaticide. Tot slot begeleid ik masterstudenten (post-hbo, MBA en universiteit) en – als medeoprichter van het Expertisecentrum Buitenpromoveren – promovendi. 

Vanaf medio 2021 voer ik bij CIIO onderzoeken uit op het gebied van de Maatstaf (ISO 9001), NVVK (schuldhulpverlening) en het NRTO-keurmerk.