Karin Epping

Na het afronden van de HBO-Verpleegkunde heb ik gewerkt in diverse organisaties, zowel in Nederland als in Duitsland. Ik heb mijn ervaring opgedaan binnen onder meer GGZ, ouderenzorg en het ziekenhuis, op diverse managementniveaus. 

Sinds 2014 richt ik mij op de kwaliteitszorg in de gezondheidszorg, vanuit mijn eigen onderneming. Ik verricht in opdracht audits binnen de diverse velden van de zorg, waarbij ik waarderend auditen wil uitdragen. Vanaf 2017 ben ik betrokken bij sportcertificering, destijds via de SCAS. Sinds 2020 verricht ik de sportcertificering via de CIIO, dit heb ik sinds medio 2021 verbreed met Maatstaf-onderzoeken.