Irene Goor (1956) is sinds haar studie Onderwijskunde (Vrije Universiteit Amsterdam), werkzaam als trainer en adviseur in de sectoren profit, zorg en overheid. Haar focus ligt bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen in organisaties onder meer op het vlak van veranderkunde, medezeggenschap en leiderschap. Dit al veel jaren vanuit Stavoor, een opleidingsorganisatie voor participatievraagstukken binnen de werkomgeving. Sinds 2013 voert ze voor CIIO beoordelingen uit.

Ze volgde in de afgelopen jaren diverse opleidingen op het gebied van organisatieverandering en kwaliteitsmanagement, zoals Veranderkunde (SIOO), Leadauditor ISO 9001 (LRQA) en de interne CIIO opleiding.

Sinds 2003 is ze bij haar werkgever actief betrokken bij het opzetten, doorontwikkelen en implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem.  De cyclus van reflecteren, leren en verbeteren is hierbij haar primaire aangrijpingspunt. Het doel hierbij is dat de kwaliteitsafspraken daadwerkelijk leven bij de betrokken medewerkers en fungeren als een middel om de organisatie intern en extern beter te laten opereren.