Ineke Glissenaar

In mijn dna zit het creëren van goede randvoorwaarden voor fijn, gezond, veilig en prettig opgroeien van jonge mensen gegoten. Met genoegen heb ik ook de studies HBO-Jeugdwelzijnswerk en Sociale Pedagogiek afgerond. En past de jas om binnen CIIO sinds 2016 als teamleider toetsingen in zorg- en speciaal onderwijs af te nemen. Dat doe ik op basis van de CIIO Maatstaf/ISO 9001 en Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Ik kijk en werk graag vanuit meerdere perspectieven. Met ervaring als hulpverlener, onderzoeker, beleidsmaker, manager en bestuurder. En inmiddels actief als zelfstandig adviseur en interim manager in de jeugdzorg. Centrale thema's hierbij zijn het verhogen van kwaliteit en inhoudelijke ontwikkelingen aanjagen. Ik zie en betrek daarbij altijd het perspectief van de ‘vrager’.

Mijn expertise ligt in het analyseren en verbeteren van verbindingen tussen bestuurlijke en operationele processen, binnen en buiten het zorgdomein. Altijd vanuit de bedoeling kijkend en met de menselijke maat voor ogen. In mijn opdrachten vertaal ik de visie naar resultaatgericht werken. Met extra aandacht voor wat de professional daarbij nodig heeft, bezig houdt of belemmerd. De afgelopen jaren heb ik vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd gemeenten en aanbieders in hun transformatieopgave begeleid. In het bijzonder hoe uithuisplaatsingen te voorkomen door het versterken van gezinnen en hun omgeving.

Sinds 2007 ben ik secretaris in het bestuur Fonds Welzijnswerk. En ben ik sinds 2015 lid van de onafhankelijke klachtenadviescommissie van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).