Sinds mijn studie Tandheelkunde in Groningen (afstudeerjaar 1986) ben ik geïnteresseerd in zowel de technische kant van mijn vakgebied maar nog meer in de organisatorische en relationele context binnen mijn werkveld als zorgprofessional. De organisatiekaders van de zorg, de vertaalslag naar de praktijk én de intermenselijke (communicatieve) verhoudingen die daarbij een rol spelen hebben mijn interesse naar bestuurlijke en bedrijfsprocessen sterk gestimuleerd. 

Na mijn promotie in 1992 aan de Julius-Maximilians Universität in Würzburg heb ik dan ook naast vakinhoudelijke bij- en nascholing verschillende trainingen en leergangen op het gebied van communicatie, management en bedrijfskunde in de zorg gevolgd. Het delen van die kennis, het daardoor stimuleren en motiveren van mensen geeft mij positieve energie. Mijn klinische en beleidsmatige ervaring ligt zowel in de eerstelijnszorg, gedifferentieerde mondzorg als de academische zorg- en onderwijssetting.

Op dit moment ben ik werkzaam bij het Radboudumc, waar ik mij als hoofd zorg onderwijs richt op patiëntveiligheid, communicatie en kwaliteit binnen de onderwijspraktijk van de afdeling Tandheelkunde. Vanuit mijn aandacht voor kwaliteit van zorgverlening en patiëntveiligheid voer ik sinds 2022 binnen CIIO beoordelingen uit conform de HKZ-norm.