Gerrit Corbijn van Willenswaard

Al tijdens mijn studie veranderkunde puzzelde het me hoe betrokkenheid en kwaliteit samen gaan. Als groepswerker en voorzitter van de ondernemingsraad sta je telkens voor professionele keuzes. Sinds de afronding van de studie heb ik een eigen organisatieadviespraktijk. In de beginjaren daarvan volgde ik de 2-jarige beroepsopleiding voor organisatieadviseurs (Sioo). Ik ben al jaren lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). 

Afgelopen jaren waren ook mijn advies- en begeleidingsopdrachten steeds op het snijvlak van betrokkenheid en kwaliteit binnen en tussen organisaties. Dit in uiteenlopende sectoren: van overheid tot zware industrie en van gevangeniswezen tot social werk-organisaties. Certificering kwam op mijn pad vanaf 1998 en sindsdien doe ik naast advieswerk ook externe audits. Ik heb ruime ervaring in het beoordelen van onder andere (ROA) organisatieadviesbureaus, opleidingsinstituten (o.a. op gebied van medezeggenschap), zorg- en onderwijsinstellingen, kindervakanties, social werkorganisaties en toezichthouders. 

Audits blijven een puzzel: hoe ontdek je door de manier van auditen wat succesbepalende factoren en leidende principes zijn, en ook waar –en dat is de kern van kwaliteit-  het beter kan voor de doelgroep of markt waar je voor werkt als organisatie. Daar een bijdrage aan leveren geeft me veel energie. 

Ik ben één van de oprichters van CIIO, met als speciale rol vaak de eerste contacten met klanten.