Colette Dams

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement en projectmatig werken lopen eigenlijk als een rode draad door mijn carrière. Tijdens en na mijn studie heb ik gewerkt op diverse functies in verschillende branches, zowel commercieel als bij zorg- en onderwijsinstellingen. Ik heb hier veel geleerd over de verschillende processen, cultuur en dynamiek in kleine en grotere organisaties.  

Sinds 2013 help ik als organisatieadviseur momenteel vooral scholen, zorg- en welzijnsorganisaties met vraagstukken rondom kwaliteit en veiligheid. Mijn aanpak in projecten én audits kenmerkt zich als praktisch en pragmatisch: luisterend naar wensen en behoeften van alle belanghebbenden, maar ook de interne en externe (wettelijke) kaders en ambities steeds in beeld houdend. Ik hou van teams die samen evalueren, leren en zich ontwikkelen en geniet van professionals –op alle niveaus!-  die bevlogen over hun vak vertellen. Als auditor probeer ik via hun verhalen alles over de organisatie te weten te komen.  

Sinds 2013 werk ik bij CIIO als teamleider en toets ik op de Maatstaf/ISO9001, de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Ook ben ik betrokken bij de interne projectgroepen ICT en Leidende Principes.