Antonet Adolfs

Sinds het afronden van mijn studie bestuurs- en organisatiewetenschappen, veranderkunde en coaching ben ik werkzaam als coach, adviseur en onderzoeker in de zorg- en welzijnsectorsector. Ook daarvoor werkt ik al met veel plezier in de zorg, als (wijk)verpleegkundige.  

Na een aantal werkverbanden binnen zorgorganisaties ben ik in 2006 gaan werken bij CKMZ waar we samen met professionals van organisaties werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van een veilige cultuur. Daarnaast ben ik inzetbaar op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en werk ik samen met een burgerorganisatie om de samenwerking met burgers te versterken en collectieve preventie te bevorderen.

Binnen CIIO voer ik sinds 2006 audits uit als teamleider in zorg- en welzijnsorganisatie, met de Maatstaf 2016 en het Kwaliteitslabel Sociaal Werk als referentiekader. Daarnaast voer ik audits uit in samenwerking met leden van de  Kruisvereniging Noord Brabant aan de hand van een toetsingskader waarbij  kwaliteit wordt vanuit de leefwereld van wijkbewoners.  

Werken aan kwaliteit en veiligheid is voor zorgdragen dat kaders en houvast is om goede zorg te leveren. Een heldere visie, kernwaarden en professionele richtlijnen zijn hierbij het houvast om met elkaar goede zorg te realiseren. Maar bovenal wordt waarde aan kwaliteit toegekend in de  onderlinge zorg- en werkrelaties.