Marijke van Veen

Drs. Marijke R. van Veen (1955) is sinds 2008 werkzaam als Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Een organisatie die zich bij uitstek richt op de fysieke veiligheid van de burger middels rampenbestrijding en crisisbeheering. Daarvoor vervulde zij gedurende 22 jaar verschillende directiefuncties in het gevangeniswezen, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. In de Bijlmerbajes, de Koepel in Haarlem en verschillende inrichtingen in het Noorden van het land, heeft zij zich vooral beziggehouden met organisatieontwikkeling en implementeren van nieuwe inrichtingsstructuren.

Marijke heeft in Groningen de studie Andragogie gevolgd en heeft na haar studie een aantal jaren in het Academisch Ziekenhuis in Groningen gewerkt.

Met veel inzet en enthousiasme werken in het publieke domein, met maatschappelijk thema’s bezig zijn die ertoe doen en dan vooral thema’s op het gebied van veiligheid, kenmerken haar loopbaan. Sinds 2016 is Marijke lid van de Raad van Onpartijdigheid van CIIO. Samen met Yvonne van Kemenade en Ronald Stevens is zij verantwoordelijk voor de kritische reflectie op de integriteit van CIIO.