Raad van Onpartijdigheid

Voor CIIO is onpartijdigheid cruciaal. Bij het uitvoeren van onderzoeken en het beslissen of een organisatie voldoet aan de eisen van een norm of standaard mogen alleen inhoudelijke argumenten een rol spelen. De Raad van Onpartijdigheid van CIIO zorgt er mede voor dat beslissingen van CIIO over het al of niet verlenen van keurmerken of certificaten nooit ter discussie zullen staan op grond van twijfels over integriteit of belangenverstrengeling.

De Raad van Onpartijdigheid (RvO) bestaat uit tenminste drie onafhankelijk denkende personen die hun sporen hebben verdiend op de terreinen van kwaliteitsmanagementsystemen, oordeelsvorming, kennis van bedrijfsorganisaties en affiniteit c.q. werkervaring hebben in de branches waarin CIIO haar onderzoeken wil uitvoeren. De RvO-leden hebben een goed inzicht in de risico’s die onpartijdige oordeelsvorming in het gekozen marktsegment met zich meebrengt.
 
De Raad van Onpartijdigheid bestaat uit de volgende drie personen met tussen haakjes de klantsegmenten waarvan zij de belangen vertegenwoordigen: