Suzanne van der Meulen

Suzanne van der Meulen-Arts (1969) heeft een sociaal wetenschappelijke achtergrond als verplegingswetenschapper (gezondheidswetenschappen). In 2002 is zij gepromoveerd op het onderzoek naar de werkinhoud en werkdruk van uitvoerenden in de gezinsverzorging.
 
Sinds 2000 is Suzanne eigenaar van projectbureau SiZoP, en ondersteunt zij  zorg-, onderzoeks- en overheidsinstellingen in een grote variëteit van zorg- en welzijnsprojecten en -onderzoeken. Daarvoor heeft zij 7 jaar als wetenschappelijker onderzoeker gewerkt bij landelijke onderzoeksinstellingen in de zorg.

Vanaf 2006 is Suzanne betrokken bij de accreditatie van meetbureaus voor het uitvoeren van CQI-metingen (patiëntervaringen in de zorg), sinds 2010 ook als Maatstaf-beoordelaar en -teamleider met name bij organisaties in de zorg en organisaties die onderzoek en metingen verrichten in de zorg.