Rutger Sonneveld

Rutger Sonneveld (1979) heeft gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting Beleid & Beheer) gestuurd aan de Universiteit Maastricht. In 2013 is Rutger gepromoveerd bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Hij verrichtte onderzoek naar de beoordeling van tandartspraktijken door zowel tandartsen als patiënten. Vervolgens vertaalde Rutger zijn academische kennis naar praktische instrumenten bij de KNMT en ontwikkelde hij, samen met tandartsen, de visitatie voor de mondzorg. In 2015 startte Rutger zijn eigen adviesbueau waarmee hij zijn unieke kennis en vaardigheden in de praktijk brengt. Door (mond)zorginstellingen en organisaties te ondersteunen en adviseren op het gebied van kwaliteit, helpt Rutger de zorg te verbeteren vanuit zowel het perspectief van de zorgverlener als de patiënt. Tevens begeleidt hij en geeft hij leiding aan implementatieprojecten, ontwikkelt hij visitatiesystematieken en verzorgt trainingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en management. Daarnaast is hij werkzaam als interim praktijkmanager/kwaliteitsmanager en helpt hij praktijken en tandartsen bij het optimaliseren van de praktijkvoering.

Sinds 2020 beoordeelt Rutger voor CIIO mondzorgpraktijken op de HKZ-norm Mondzorg.