Ineke Glissenaar

Ineke Glissenaar (1965) studeerde Jeugdwelzijnswerk en Sociale Pedagogiek. Na het afronden van haar studies werkte ze bij verschillende werkgevers (onderzoeksinstituut, provinciale overheid, jeugdzorginstellingen) aan innovatie en organisatieverbetering binnen de zorg. Centrale thema's hierbij waren kwaliteit, ontwikkeling en cliëntperspectief.

Sinds 2015 werkt zij als zelfstandig adviseur en interim-manager. Ze is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het verbeteren van de (jeugd)zorg. Haar expertise ligt in het analyseren en verbeteren van verbindingen tussen bestuurlijke en operationele processen, binnen en buiten het zorgdomein. Zij ondersteunt organisaties bij het vertalen van hun visie naar resultaatgericht werken, de opzet van projectmanagement en het werven van nieuwe financieringsbronnen. Zij is sinds 2016 onder meer betrokken bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en ondersteunt gemeenten en aanbieders in de transformatieopgave in het algemeen en in het voorkomen van uitplaatsingen door versterken van gezinnen in het bijzonder. Zij is lid van het bestuur van het fonds Welzijnswerk. 

Ineke is sinds 2016 aangesloten bij CIIO. Zij is beoordelaar en teamleider.