Henkjan de Jong

Henkjan de Jong (1973) kwam voor het eerst in aanraking met kwaliteitsmanagement tijdens zijn studie bedrijfseconomie. Hij hielp destijds een grote producent van bouwmaterialen te voldoen aan de ISO 9001 – norm en aan de milieu-, arbo- en veiligheidseisen die de overheid aan het bedrijf stelde en voerde daarbij zelfstandig audits uit. Na zijn afstuderen in 1998 werd Henkjan actief in de zorgsector. Eerst als HRM-adviseur in het Erasmus MC en later als organisatieadviseur bij De Vreelandgroep en Raedelijn. In die periode hielp hij diverse zorginstellingen bij het behalen van een HKZ-certificaat en voltooide een postdoctorale opleiding managementconsultancy bij het SIOO.

Sinds 2012 is Henkjan actief als zelfstandig organisatieadviseur. In die rol helpt hij individuen, teams en organisaties in de gezondheidszorg om zich te verbeteren door het ontwerpen en begeleiden van verander- en kwaliteitstrajecten, het faciliteren van strategische samenwerking en het coachen van individuen en teams. Henkjan houdt ervan om complexe materie te doorgronden en toegankelijk te maken onder het motto: “Complexiteit doorgronden is eenvoud vinden”.

Henkjan beoordeelt kwaliteitssystemen op basis van de CIIO-Maatstaf en voert toetsingen uit voor het keurmerk Ondersteuning Eigen Regie in de zorg (het OER-merk).

Een interview met Henkjan staat op onze nieuwspagina.