Guus Verhoef

Guus Verhoef (1949) is opgeleid als bedrijfskundige en als scheepswerktuigbouwkundige. Hij heeft langdurige ervaring bij landelijke brancheorganisaties voor de (geestelijke gezondheids)zorg en verslavingszorg. Hij was daar vooral actief rond vraagstukken op het vlak van kwaliteit en verantwoording. Daarvoor was hij werkzaam bij de Gemeente Alkmaar als welzijnsambtenaar en als hoofd van de afdeling dienstverlening van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Zijn beroepsmatige carrière startte hij als technische dienst officier bij de Koninklijke Marine. Sinds zijn flexibele pensionering in 2011 is voert hij in opdracht van het CIIO beoordelingen uit bij zorg- en welzijnsinstellingen.

Tijdens zijn carrière is Guus altijd op zoek naar het meten van de kwaliteit en verbeteren van de onder hem vallende bedrijfsonderdelen en –systemen. Zo maakte hij bij het beoordelen van de kwaliteit van het stoomproces aan boord van Hr. Ms. Schepen gebruik van het HS-diagram (VDI-Wasserdampftafeln, 1968), zocht hij naar meetgegevens en meer harde criteria in het gemeentelijk welzijnsprogramma van Alkmaar en vond hij wegen om de bij GGZ Nederland aangesloten instellingen het HKZ-certificaat te laten behalen. In die laatste hoedanigheid is hij opgeleidtot senior auditor adviesmetingen, lead auditor kwaliteitsmanagementsystemen bij LRQA en tot auditor Instituut Nederlandse Kwaliteit en behaalde hij het certificaat veiligheidsauditor bij CKMZ/GGZ Nederland. Deze kennis en ervaring zet hij nu ook in CIIO verband in.